1

Քաղաքային մեծ և միջին հիմնական դպրոցներ

 1. ք. Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվ. թիվ 3 հմ/դ
 2. ք. Արարատի թիվ 3 հմ/դ
 3. ք. Երևանի Ա.Չեխովի անվ. թիվ 55 հմ/դ
2

Քաղաքային մեծ և միջին միջնակարգ դպրոցներ

 1. ք. Երևանի «Այբ» կրթական հանգույց
 2. ք. Երևանի «Ա. Շիրակացու անվ. ճեմարան» վարժ.
 3. ք. Վաղարշապատի Մ.Ա.Ս. Էջմիածնի Էօրնեկեանի անվան մ/դ
3

Գյուղական մեծ և միջին հիմնական դպրոցներ

 1. գ. Ախուրյանի թիվ 2 հմ/դ
 2. գ. Գուգարքի հմ/դ
 3. գ. Գետարգելի հմ/դ
4

Գյուղական մեծ և միջին միջնակարգ դպրոցներ

 1. գ. Նոր Արտամետի մ/դ
 2. գ. Բյուրավանի մ/դ
 3. գ. Այգեկի մ/դ
5

Քաղաքային և գյուղական փոքր հիմնական դպրոցներ

 1. գ. Գառնի Բանավանի հմ/դ
 2. ք. Ալավերդու թիվ 4 հմ/դ
 3. գ. Կարմիր Աղեգու հմ/դ
6

Քաղաքային և գյուղական փոքր միջնակարգ դպրոցներ

 1. ք. Երևանի «Կուպալյանի» մ/դ
 2. ք. Էջմիածնի «Գ.Լուսավորիչ» համալսարանի հանրակրթական մ/դ
 3. գ. Թեղենիքի Վ.Ջինիշյանի անվ. մ/դ
7

Առանձին գործող ավագ դպրոցներ և վարժարաններ

 1. ք. Երևանի ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզ.մաթ. վարժ.
 2. ք. Գյումրու Ակադեմիական վարժ.
 3. ք. Երևանի «Քվանտ» վարժ.
Համեմատել երկու դպրոց